Biblioteka

Izvezi 796 rezultata u formatu:
Autor Naslov Tip [ Godina(Asc)]
2022
FiloRom 2022. (2022). FiloRom 2022. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Gordana Lalić-Krstin. (2022). Leksičke slivenice u engleskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Modernity and Contemporaneity. (2022). Modernity and Contemporaneity. Athens: The NKUA Applied Philosophy Research Lab Press.
SEDMI MEĐUNARODNI KONGRES PRIMENJENE LINGVISTIKE DANAS – SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA. (2022). SEDMI MEĐUNARODNI KONGRES PRIMENJENE LINGVISTIKE DANAS – SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA. MEĐUNARODNI KONGRES PRIMENJENE LINGVISTIKE DANAS – SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Milan Ajdžanović. (2022). STANDARDNI SRPSKI JEZIK 2: MORFOLOGIJA. Novi Sad: Filozofski fakultet.
2021
207.de 4 (2021). (2021). 207.de 4 (2021). Novi Sad: Filozofski fakultet.
207.DE 5 (2021). (2021). 207.DE 5 (2021). Novi Sad: Filozofski fakultet.
29. EGYETEMI NYELVÉSZETI NAPOK : PAPP GYÖRGY-EMLÉKKONFERENCIA. (2021). 29. EGYETEMI NYELVÉSZETI NAPOK : PAPP GYÖRGY-EMLÉKKONFERENCIA. 29. EGYETEMI NYELVÉSZETI NAPOK : PAPP GYÖRGY-EMLÉKKONFERENCIA. Novi Sad: Filozofski fakultet.
9th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research. (2021). 9th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research. 9th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Zoltan Geler, Karlo Bala, & Vladimir Kurbalija. (2021). Besplatni softverski alati 1. Novi Sad: Filozofski fakultet.
DRUŠTVENI RAZVOJ I DEMOGRAFSKE PROMENE. (2021). DRUŠTVENI RAZVOJ I DEMOGRAFSKE PROMENE. DRUŠTVENI RAZVOJ I DEMOGRAFSKE PROMENE. Novi Sad: Filozofski fakultet.
FiloRom 2021. (2021). FiloRom 2021. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Dinko Gruhonjić. (2021). HIBRIDNI NOVINARSKI ŽANROVI. Novi Sad: Filozofski fakultet.
JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 10. (2021). JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 10. JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 10. Novi Sad: Filozofski fakultet.
KOD04 16/2021. (2021). KOD04 16/2021. Novi Sad: Filozofski fakultet.
A MINORITÁS POÉTIKÁI I. Nemzetközi tanácskozás. (2021). A MINORITÁS POÉTIKÁI I. Nemzetközi tanácskozás. A MINORITÁS POÉTIKÁI I. Nemzetközi tanácskozás. Novi Sad: Filozofski fakultet.
PHILOS 1-2 (2021). (2021). PHILOS 1-2 (2021). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Pages