Biblioteka

Izvezi 834 rezultata u formatu:
Autor Naslov Tip [ Godina(Asc)]
2023
10th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research. (2023). 10th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research. 10th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Milena Letić Lungulov. (2023). Darovitost u školskom kontekstu. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Olga Panić Kavgić. (2023). Koliko razumemo nove anglicizme. Novi Sad: Filozofski fakultet.
KONTEKSTI 6. (2023). KONTEKSTI 6. Šesti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI. Novi Sad: Filozofski fakultet.
2022
Bojana Dinić. (2022). DIGITALNO NASILJE. Novi Sad: Filozofski fakultet.
ELALT 6 : Book of Abstracts. (2022). ELALT 6 : Book of Abstracts. ELALT. Novi Sad: Filozofski fakultet.
FiloRom 2022. (2022). FiloRom 2022. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Gordana Lalić-Krstin. (2022). Leksičke slivenice u engleskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Modernity and Contemporaneity. (2022). Modernity and Contemporaneity. Athens: The NKUA Applied Philosophy Research Lab Press.
Bojana Kovačević Petrović. (2022). PUTEVIMA MEKSIČKIH SUNACA. Novi Sad: Filozofski fakultet.
SEDMI MEĐUNARODNI KONGRES PRIMENJENE LINGVISTIKE DANAS – SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA. (2022). SEDMI MEĐUNARODNI KONGRES PRIMENJENE LINGVISTIKE DANAS – SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA. MEĐUNARODNI KONGRES PRIMENJENE LINGVISTIKE DANAS – SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Jovana Čikić. (2022). SOCIJALNI RAZVOJ - POJAM, KONCEPTI I MERENJE. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Milan Ajdžanović. (2022). STANDARDNI SRPSKI JEZIK 2: MORFOLOGIJA. Novi Sad: Filozofski fakultet.
STUDIES IN LANGUAGE AND MIND 4. (2022). STUDIES IN LANGUAGE AND MIND 4. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Vodič za građansku nauku. (2022). Vodič za građansku nauku. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Marina Kurešević. (2022). СЕМУ ЖЕ СИЦЕ БИВШУ. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Pages