2020

Проф. др Евгениј Љвович Немировски: ЦРНОГОРСКА БИБЛИОГРАФИЈА. Том 1- књ.1. Издања Ђурђа Црнојевића 1494-1496. Цетиње 1989, 222 стр.