Zbornici sažetaka

Priručnici načinjeni za kurseve Semiotika kulture, Retorika teksta i Teorija komparativne književnosti i kulture

Testovi, kolokvijumi i ispitna pitanja na Odseku za komparativnu književnost

Filozofski fakultet, Odsek za komparativnu književnostTestovi, kolokvijumi i ispitna pitanja na Odseku za komparativnu književnost. (2014). Testovi, kolokvijumi i ispitna pitanja na Odseku za komparativnu književnost (p. 20). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za komparativnu književnost.

Seminari za sticanje veština pripravnika u cilju polaganja ispita za licencu radi samostalnog rada u školi

Program organizacije pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita iz srpske književnosti

Filozofski fakultet, Odsek za srpsku književnostProgram organizacije pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita iz srpske književnosti. (2013). Program organizacije pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita iz srpske književnosti (p. 26). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpsku književnost.