Uputstvo za pretraživanje Uzajamno-bibliografske baze podataka COBISS

Poštovani i dragi korisnici, dragi studenti, profesori i saradnici**,
Biblioteka Filozofskog fakulteta je pripremila Uputstvo za pretraživanje Uzajamno-bibliografske baze podataka COBISS.

Pored redovne i organizovane edukacije koju pružamo našim korisnicima u svakodnevnom radu, u okolnostima poput ove sa virusom COVID 19, napravili smo kratko uputstvo za pretraživanje elektronskih kataloga Biblioteke Filozofskog fakulteta, ali i ostalih biblioteka članica COBISS-a.
Za početak vas usmeravamo na sajt Filozofskog fakulteta gde se možete informisati o studijskim programima na svim nivoima studija koji postoje na našem Fakultetu. Klikom na link www.ff.uns.ac.rs možete otvoriti sajt Fakulteta i krenuti u istraživanje.

Poseban deo našeg Fakulteta čini Biblioteka Filozofskog fakulteta, o kojoj sve informacije možete pronaći na stranici http://www.ff.uns.ac.rs/sr/biblioteka.

Pretraživanje naših bibliotečkih fondova možete obavljati putem sledećeg linka: https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search/advanced?db=cobib&mat=allmaterials na platformi Cobiss+.

Kilkom na Izborno pretraživanje otvara se sledeći prozor:

U delu “Sve biblioteke” možete pretraživati:

a) sve biblioteke koje se nalaze u sistemu COBISS
b) određenu biblioteku unosom akronima.

Akronim Biblioteke Filozofskog fakulteta je FFNS.

Načini pretraživanja:

Autor (prezime, ime ili prezime* npr. Andrić, Ivo*);
Naslov (naslov dela ili deo naslova* npr. Na Drini ćup*);
Ključne reči (tema ili oblast*, deo naslova* i dr.).

Ukoliko želite da pretražujete građu na osnovu izdavača, godine izdanja, mesta izdanja, ključnih reči i sl., izaberite to iz padajućeg menija.

Npr. Ključna reč – psihologija opažanja*

Posle izvršenog pretraživanja, dobićete određeni broj pogodaka, odnosno naslova koji postoje u Biblioteci Filozofskog fakulteta.

Klikom na Naslov koji nas zanima, dobićete bibliografske podatke o knjizi i podatak gde se ona nalazi. U donjem polju nalaze se signature i imformacija o tome u kojoj seminarskoj biblioteci se knjiga nalazi. Najvažnija je signatura = slovna oznaka i broj (npr. Ps 2406).
 

U prozoru za pretraživanje biće jasno naglašeno o kojoj vrsti građe se radi (članku, monografiji, separatu i sl.).

Ukoliko data građa (zbornik radova, naučni članak, časopis) postoje u elektronskom obliku to će biti jasno naznačeno u opisu same publikacije, te putem linka možete doći do traženog teksta.

Želimo vam uspešan rad!

 

** Za sva dodatna objašnjenja i pomoć možete nam se obratiti na imejl adresu: biblioteka@ff.uns.ac.rs i sve službene adrese bibliotekara (http://www.ff.uns.ac.rs/sr/biblioteka/o-biblioteci/zaposleni).