Zbornici radova

Vrednosne orijentacije i društveni angažman studenata u multietničkom okruženju

Vrednosne orijentacije i društveni angažman studenata u multietničkom okruženju. (2024). Vrednosne orijentacije i društveni angažman studenata u multietničkom okruženju. Vrednosne orijentacije i društveni angažman studenata u multietničkom okruženju. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci .

PRESA ROMÂNEASCĂ DIN DIASPORA, EXIL ȘI COMUNITĂȚILE ISTORICE ROMÂNEȘTI Lucrările Congresului Internațional de Istorie a Presei, ediția a XV-a

ИНТЕРКУЛТУРАЛНА ИСТРАЖИВАЊА И МАЊИНСКИ ЈЕЗИЦИ И КЊИЖЕВНОСТИ У АП ВОЈВОДИНИ ДАНАС

MEĐUNARODNI interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti 6

MEĐUNARODNI interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti 6. (2023). MEĐUNARODNI interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti 6. Šesti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI. Novi Sad: Filozofski fakultet.

FiloRom 2022 Studii de filologie românească: 40 de ani de Studii Românești la Facultatea de Filozofie din Novi Sad

Kako smo radili Srpski rečnik novijih anglicizama. Praktični leksikografski vodič

Pages