Biblioteka

Izvezi 1044 rezultata u formatu:
Autor Naslov Tip [ Godina(Asc)]
2024
Biljana Radić-Bojanić, & Lenka Farkaš. (2024). ACADEMIC SKILLS. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Nataša Belić. (2024). Bilten novih knjiga 2024/1 (januar–mart 2024). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Laura Spăriosu. (2024). CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ STUDII ROMÂNEȘTI ȘI RUTENE – ACTUALITATE, PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE. CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ STUDII ROMÂNEȘTI ȘI RUTENE – ACTUALITATE, PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE. Novi Sad: Filozofski fakultet.
DIGITALNE MEDIJSKE TEHNOLOGIJE I DRUŠTVENO-OBRAZOVNE PROMENE 11. (2024). DIGITALNE MEDIJSKE TEHNOLOGIJE I DRUŠTVENO-OBRAZOVNE PROMENE 11. DIGITALNE MEDIJSKE TEHNOLOGIJE I DRUŠTVENO-OBRAZOVNE PROMENE. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Stefan Ninković. (2024). Modeli liderstva u obrazovanju. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Tvrtko Prćić. (2024). Reči u novom svetlu / Words in a New Light 1. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Tvrtko Prćić. (2024). Reči u novom svetlu / Words in a New Light 2. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Vrednosne orijentacije i društveni angažman studenata u multietničkom okruženju. (2024). Vrednosne orijentacije i društveni angažman studenata u multietničkom okruženju. Vrednosne orijentacije i društveni angažman studenata u multietničkom okruženju. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci .
2023
10th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research. (2023). 10th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research. 10th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research. Novi Sad: Filozofski fakultet.
AMÉRICA LATINA Y LOS BALCANES: APROXIMACIONES Y SIMILITUDES. (2023). AMÉRICA LATINA Y LOS BALCANES: APROXIMACIONES Y SIMILITUDES. AMÉRICA LATINA Y LOS BALCANES: APROXIMACIONES Y SIMILITUDES. Novi Sad: Filozofski fakultet.
THE BRIDGES OF MEDIA EDUCATION 13 Book of Abstracts. (2023). THE BRIDGES OF MEDIA EDUCATION 13 Book of Abstracts. THE BRIDGES OF MEDIA EDUCATION. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Jelena Redli. (2023). Da li je Vaš čas nemi film?. Razvijanje veštine govorenja u drugom/stranom jeziku (na primerima časova srpskog jezika). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Milena Letić Lungulov. (2023). Darovitost u školskom kontekstu. Novi Sad: Filozofski fakultet.
IDEA OF REPUBLIC : Book of Abstracts. (2023). IDEA OF REPUBLIC : Book of Abstracts. International Conference IDEA OF REPUBLIC. Novi Sad: Filozofski fakultet.
JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 11 SAŽECI. (2023). JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 11 SAŽECI. JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU. Novi Sad: Filozofski fakultet.
LINGUA, LETTERATURA, STORIA E CULTURA ITALIANA. INCONTRI NELLO SPAZIO REALE, VIRTUALE E IMMAGINARIO. (2023). LINGUA, LETTERATURA, STORIA E CULTURA ITALIANA. INCONTRI NELLO SPAZIO REALE, VIRTUALE E IMMAGINARIO. LINGUA, LETTERATURA, STORIA E CULTURA ITALIANA. INCONTRI NELLO SPAZIO REALE, VIRTUALE E IMMAGINARIO. Novi Sad: Filozofski fakultet.
MEĐUNARODNI interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti 6. (2023). MEĐUNARODNI interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti 6. Šesti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Tijana Balek. (2023). MONOASPEKTIVI U RUSKOM I SRPSKOM JEZIKU. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Pages