Biblioteka

Izvezi 1024 rezultata u formatu:
Autor Naslov [ Tip(Asc)] Godina
Monografija
Bojana Vujin. (2019). LOLITA NA POZORNICI. Dramsko stvaralaštvo Vladimira Nabokova. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Dragana Drobnjak, & Ksenija Šulović. (2016). Lingvokulturološki triptih. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Gordana Lalić-Krstin. (2022). Leksičke slivenice u engleskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Csilla Utasi. (2020). IRODALOM A KÖZTES TÉRBEN. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Dinko Gruhonjić. (2021). HIBRIDNI NOVINARSKI ŽANROVI. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Zoltán Györe. (2014). Habzburška monarhija 1526–1792.. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Gordana Štrbac. (2018). FRAZEOLOGIJA O ČOVEKU I ČOVEK U FRAZEOLOGIJI. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Edita Andrić. (2017). fordítás- kritika prevoda. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Mihaj N. Radan. (2015). FONETIKA I FONOLOGIJA KARAŠEVSKIH GOVORA DANAS. prilog proučavanju srpskih govora u Rumuniji. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Tvrtko Prćić. (2019). Engleski u srpskom. Treće, elektronsko, izdanje. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Mirna Radin-Sabadoš. (2017). DON DELILO: PRIPOVESTI U VREMENU SLIKA. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Bojana Dinić. (2022). DIGITALNO NASILJE. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Nikolina Zobenica. (2018). DIDAKTIKA NEMAČKE KNJIŽEVNOSTI KAO STRANE. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Jelka Matijašević. (2019). Derivatološko-leksikološka istraživanja ruskog i srpskog jezika. Zbornik radova Jelke Matijašević. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Milena Letić Lungulov. (2023). Darovitost u školskom kontekstu. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Jelena Redli. (2023). Da li je Vaš čas nemi film?. Razvijanje veštine govorenja u drugom/stranom jeziku (na primerima časova srpskog jezika). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Pages