Biblioteka

Izvezi 1030 rezultata u formatu:
Autor Naslov [ Tip(Asc)] Godina
Prezentacija
Bojana Kovačević Petrović. (2022). PUTEVIMA MEKSIČKIH SUNACA. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Poglavlje u knjizi
Вислава Шимборска. (1997). Радост писања. In . Sremski Karlovci: OKSSOV.
Вислава Шимборска. (1997). Ништа двапут. In . Novi Sad: Letopis Matice srpske.
Vislava Šimborska. (1983). Uz vino. In . Beograd : Narodna knjiga.
Vislava Šimborska. (1993). Pejzaž sa zrncem peska. In . Subotica: Klub pisaca Saveza kulturno prosvetnih društava Subotice.
Mihal Rušinek. (2020). Ništa obično - o Vislavi Šimborskoj. In . Beograd : Treći Trg : Srebrno drvo.
Vislava Šimborska. (2011). Književna pošta : ili kako postati (ili ne postati) pisac. In . Zrenjanin : Kulturno-prosvetna zajednica.
Dušan Martinović. (1994). Crnojevića štamparija (1492-1496). In (p. 32). Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Monografija
Marina Kurešević. (2022). СЕМУ ЖЕ СИЦЕ БИВШУ. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Mihajlo Fejsa. (2019). ПРАВОПИС РУСКОГО ЯЗИКА. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Snežana Vukadinović. (2023). ОРФЕЈ ОРФИЧКЕ ХИМНЕ. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Mihajlo Fejsa. (2017). БЕШЕДУЙМЕ ПО РУСКИ. Novi Sad: Filozofski fakultet, Biblioteka Filozofskog fakulteta.

Pages