Biblioteka

Izvezi 1034 rezultata u formatu:
Autor Naslov Tip [ Godina(Desc)]
2022
STUDIES IN LANGUAGE AND MIND 4. (2022). STUDIES IN LANGUAGE AND MIND 4. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Vodič za građansku nauku. (2022). Vodič za građansku nauku. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Marina Kurešević. (2022). СЕМУ ЖЕ СИЦЕ БИВШУ. Novi Sad: Filozofski fakultet.
2023
10th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research. (2023). 10th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research. 10th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research. Novi Sad: Filozofski fakultet.
AMÉRICA LATINA Y LOS BALCANES: APROXIMACIONES Y SIMILITUDES. (2023). AMÉRICA LATINA Y LOS BALCANES: APROXIMACIONES Y SIMILITUDES. AMÉRICA LATINA Y LOS BALCANES: APROXIMACIONES Y SIMILITUDES. Novi Sad: Filozofski fakultet.
THE BRIDGES OF MEDIA EDUCATION 13 Book of Abstracts. (2023). THE BRIDGES OF MEDIA EDUCATION 13 Book of Abstracts. THE BRIDGES OF MEDIA EDUCATION. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Jelena Redli. (2023). Da li je Vaš čas nemi film?. Razvijanje veštine govorenja u drugom/stranom jeziku (na primerima časova srpskog jezika). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Milena Letić Lungulov. (2023). Darovitost u školskom kontekstu. Novi Sad: Filozofski fakultet.
IDEA OF REPUBLIC : Book of Abstracts. (2023). IDEA OF REPUBLIC : Book of Abstracts. International Conference IDEA OF REPUBLIC. Novi Sad: Filozofski fakultet.
JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 11 SAŽECI. (2023). JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 11 SAŽECI. JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU. Novi Sad: Filozofski fakultet.
LINGUA, LETTERATURA, STORIA E CULTURA ITALIANA. INCONTRI NELLO SPAZIO REALE, VIRTUALE E IMMAGINARIO. (2023). LINGUA, LETTERATURA, STORIA E CULTURA ITALIANA. INCONTRI NELLO SPAZIO REALE, VIRTUALE E IMMAGINARIO. LINGUA, LETTERATURA, STORIA E CULTURA ITALIANA. INCONTRI NELLO SPAZIO REALE, VIRTUALE E IMMAGINARIO. Novi Sad: Filozofski fakultet.
MEĐUNARODNI interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti 6. (2023). MEĐUNARODNI interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti 6. Šesti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Tijana Balek. (2023). MONOASPEKTIVI U RUSKOM I SRPSKOM JEZIKU. Novi Sad: Filozofski fakultet.
SAVREMENA RUSINISTIKA DANAS I U BUDUĆNOSTI. (2023). SAVREMENA RUSINISTIKA DANAS I U BUDUĆNOSTI. SAVREMENA RUSINISTIKA DANAS I U BUDUĆNOSTI. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Pages