Biblioteka

Izvezi 1024 rezultata u formatu:
Autor Naslov Tip [ Godina(Asc)]
2023
Snežana Vukadinović. (2023). ОРФЕЈ ОРФИЧКЕ ХИМНЕ. Novi Sad: Filozofski fakultet.
2022
Bojana Dinić. (2022). DIGITALNO NASILJE. Novi Sad: Filozofski fakultet.
ELALT 6 : Book of Abstracts. (2022). ELALT 6 : Book of Abstracts. ELALT. Novi Sad: Filozofski fakultet.
FiloRom 2022. (2022). FiloRom 2022. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Gordana Lalić-Krstin. (2022). Leksičke slivenice u engleskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Modernity and Contemporaneity. (2022). Modernity and Contemporaneity. Athens: The NKUA Applied Philosophy Research Lab Press.
Bojana Kovačević Petrović. (2022). PUTEVIMA MEKSIČKIH SUNACA. Novi Sad: Filozofski fakultet.
SEDMI MEĐUNARODNI KONGRES PRIMENJENE LINGVISTIKE DANAS – SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA. (2022). SEDMI MEĐUNARODNI KONGRES PRIMENJENE LINGVISTIKE DANAS – SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA. MEĐUNARODNI KONGRES PRIMENJENE LINGVISTIKE DANAS – SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Jovana Čikić. (2022). SOCIJALNI RAZVOJ - POJAM, KONCEPTI I MERENJE. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Milan Ajdžanović. (2022). STANDARDNI SRPSKI JEZIK 2: MORFOLOGIJA. Novi Sad: Filozofski fakultet.
STUDIES IN LANGUAGE AND MIND 4. (2022). STUDIES IN LANGUAGE AND MIND 4. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Vodič za građansku nauku. (2022). Vodič za građansku nauku. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Marina Kurešević. (2022). СЕМУ ЖЕ СИЦЕ БИВШУ. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Pages