Zbornici radova

ЛЕМКИ, БОЙКИ, ГУЦУЛИ, РУСИНИ – ИСТОРИЯ, СУЧАСНОСЦ, МАТЕРИЯЛНА И ДУХОВНА КУЛТУРА

Philosophiae Servias Oportet : Prva konferencija za nastavu filozofije : Nastava etike : Zbornik radova

PRIMENJENA LINGVISTIKA U ČAST VESNI BERIĆ-ĐUKIĆ "O JEZIKU SA RAZNIH ASPEKATA"

PRIMENJENA LINGVISTIKA U ČAST VESNI BERIĆ-ĐUKIĆ "O JEZIKU SA RAZNIH ASPEKATA". (2018). PRIMENJENA LINGVISTIKA U ČAST VESNI BERIĆ-ĐUKIĆ "O JEZIKU SA RAZNIH ASPEKATA". Novi Sad - Beograd: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije; Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu; Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

PRIMENJENA LINGVISTIKA U ČAST DUŠANKI TOČANAC "O JEZIKU I JEZICIMA"

PRIMENJENA LINGVISTIKA U ČAST DUŠANKI TOČANAC "O JEZIKU I JEZICIMA". (2016). PRIMENJENA LINGVISTIKA U ČAST DUŠANKI TOČANAC "O JEZIKU I JEZICIMA". Novi Sad - Beograd: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije; Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu; Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

Deveti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "SUSRET KULTURA"

Deveti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "SUSRET KULTURA". (2018). Deveti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "SUSRET KULTURA". Deveti međunarodni interdisciplinarni simpozijum „Susret kultura”. Novi Sad: Filozofski fakultet. Retrieved from http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-465-8

Pages