Biblioteka

Izvezi 36 rezultata u formatu:
Autor Naslov Tip [ Godina(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is P  [Clear All Filters]
2018
ASPEKTI KULTURNOG NASLEĐA. (2018). ASPEKTI KULTURNOG NASLEĐA. Kulturno nasleđe i identitet u kontekstu modernizacijskih procesa i sociokulturnih i tehnoloških promena. Novi Sad: Filozofski fakultet.
KULTURNO NASLEĐE, MODERNIZACIJA I KULTURA. (2018). KULTURNO NASLEĐE, MODERNIZACIJA I KULTURA. Kulturno nasleđe i identitet u kontekstu modernizacijskih procesa i sociokulturnih i tehnoloških promena. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Boris Popov. (2018). Stres u radnom okruženju. Novi Sad: Filozofski fakultet.
2016
PENAVIN OLGA 100. (2016). PENAVIN OLGA 100. Nemzetközi tudományos konferencia. Novi Sad: Filozofski fakultet.
SEĆANJE I ZABORAV. (2016). SEĆANJE I ZABORAV. Novi Sad: CEIR i Filozofski fakultet.
Tvrtko Prćić. (2016). SEMANTIKA I PRAGMATIKA REČI. Novi Sad: Filozofski fakultet.
2009
ZBORNIK U ČAST Melaniji Mikeš "VIŠEJEZIČNI SVET MELANIJE MIKEŠ". (2009). ZBORNIK U ČAST Melaniji Mikeš "VIŠEJEZIČNI SVET MELANIJE MIKEŠ". Novi Sad: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije; Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.