Biblioteka

Izvezi 680 rezultata u formatu:
Autor Naslov [ Tip(Desc)] Godina
Monografija
Edita Andrić. (2020). Tanulmányok a magyar és szerb színnevekről. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Branka Jakšić Provči. (2017). Tekst u kaleidoskopu. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Ana Halas. (2017). UVOD U LEKSIČKU POLISEMIJU. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Mihajlo Fejsa. (2017). БЕШЕДУЙМЕ ПО РУСКИ. Novi Sad: Filozofski fakultet, Biblioteka Filozofskog fakulteta.
Mihajlo Fejsa. (2019). ПРАВОПИС РУСКОГО ЯЗИКА. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Poglavlje u knjizi
Dušan Martinović. (1994). Crnojevića štamparija (1492-1496). In (p. 32). Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Prezentacija
Priručnik
ÉVA TOLDI. (2013). DRÁMAMŰHELY. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za hungarologiju.
Bojan Lalić, Uglješa Marjanović, Igor Žunić, & Branislav Bogojević. (2017). Moodle eLLab Priručnik za predavače. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment.
Sistemi socijalne sigurnosti. (2016). Sistemi socijalne sigurnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Pages