Biblioteka

Izvezi 3 rezultata u formatu:
Autor Naslov [ Tip(Desc)] Godina
Filters: First Letter Of Title is A and Autor is Marko Škorić  [Clear All Filters]
Zbornik radova
Valentina Sokolovska, & Marko Škorić. (2011). Analiza socijalnih mreža I. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju.
Valentina Sokolovska, & Marko Škorić. (2012). Analiza socijalnih mreža II. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju.
ATEIZAM I MORALNI PROGRES. (2017). ATEIZAM I MORALNI PROGRES. Novi Sad: Filozofski fakultet.