Biblioteka

Izvezi 41 rezultata u formatu:
[ Autor(Desc)] Naslov Tip Godina
Filters: First Letter Of Last Name is M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Željko Marković. (2016). SLOVENSKA PISMA I GLASOVI. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Roland Marti. (1985). Očuvanje Ćirilo-metodijevske tradicije. Београд, Суботица: Филолошки факултет Београд, Међународни славистички центар.
Dušan Martinović. (1994). Crnojevića štamparija (1492-1496). In (p. 32). Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Dejan Mikavica. (2011). ИСТРАЖИВАЊА 22. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za istoriju.
Milivoj Alanović. (2019). O dopunama i dopunjavanju u srpskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Dušanka Mirić. (2013). Knjiga 2: UPITNI ISKAZ U RUSKOM I SRPSKOM JEZIKU. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Mirna Radin-Sabadoš. (2017). DON DELILO: PRIPOVESTI U VREMENU SLIKA. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Nina Muždeka. (2016). MAGIJSKI REALIZAM U ROMANIMA ANDŽELE KARTER. Novi Sad: Filozofski fakultet.